miércoles, 18 de mayo de 2011

Més poemes...

1. Cerca poemes que parlin sobre els següents temes: amor no correspost, tristesa, solitut, pau i alegria. Penja'ls al teu blog i comenta'ls.

No hay comentarios:

Publicar un comentario