domingo, 24 de octubre de 2010

ViBRACiONS(Antoni Canu)
Mans quietes rellisquen
sobre rieres de fils colorats
que condueixin a les fonts secretes
on hòmens coneixen lo llenguatge
que les engendraren.
I fan encara…
pulsar el cor,
escoltar el cant de l’aigua
que s’envolta
i el respir del fluid
que corre en les artèries de metall
per evaporar com la boira
i renàixer com l’onda de la mar.Aquest poema compara l'aigua del riu que va cap a la mar amb les paraules ordenades d'un poema i el sentiment que això crea.


Rellisquen: Si una cosa ens rellisca de les mans és que se'ns escapa, que no la podem aguantar.
Rieres: Una riera és un curs d'aigua de menys importància que un riu i que habitualment només porta aigua quan plou.
Fluid:
Que flueix.
Evaporar: Convertir-se en vapor. Les mans i les vibracions tenen a veure que també et tremolen, com si fossin vibracions.

No hay comentarios:

Publicar un comentario